Leidingberekeningen voor installateurs

Installatie leidingen

Bij het ontwerpen van een werktuigbouwkundige installatie is het laten maken van leidingberekening een cruciaal onderdeel van de engineering. Alleen op deze manier kan er worden aangetoond dat een leidingnet goed gedimensioneerd is en dat appendages zoals circulatiepompen correct zijn geselecteerd.

Luchtkanalenberekening

Bij het laten maken van een luchtkanalenberekening wordt er aan de hand van alle luchtdebieten en maximale luchtsnelheden kanaalafmetingen geselecteerd die voldoende doorlaat hebben om de lucht zonder problemen door het gebouw te voeren. Naast het selecteren van de juiste kanaalafmetingen wordt er ook een totale systeemdruk berekend die essentieel is voor het selecteren van de juiste luchtbehandelingskasten.

Gasleidingberekening

Bij het maken van een gasleidingberekening wordt er aan de hand van het maximale drukval van 1,7 mbar (bij nieuwbouw) of 2,5 mbar (bij uitbreidingen) de juiste leidingdiameters geselecteerd zonder dat daarbij de maximale leidingsnelheden in het gasleidingnet worden overschreden. Op deze manier wordt er verzekerd dat er altijd voldoende druk aanwezig zal zijn op alle aangesloten gastoestellen.

Leidingnetberekening

Bij het maken van een leidingnetberekening wordt er aan de hand van het vermogens van alle aangesloten apparaten leidingdiameters geselecteerd die voldoende doorlaat hebben om het water zonder problemen naar alle aangesloten apparaten te voeren. Aan de hand van de afmetingen, de ingevoerde vermogens en alle weerstanden van de appendages een totale weerstand berekend die kan worden gebruikt om de juiste circulatiepompen te selecteren.

Verder worden alle in te regelen leidingweerstanden inzichtelijk gemaakt die kunnen worden gebruikt om het leidingsysteem in te regelen d.m.v. de nodige inregelafsluiters. [-X-]

Deel dit artikel op Social Media:

Comments

comments